Algemene Voorwaarden

Esther’s Hondenservice Algemene voorwaarden 2019

Hemeltjenskampweg 7
7431 CB Diepenveen
Tel: 06-15487295
KVK: 75708655
IBAN: NL84RABO0345494210
E-mail: info@esthershondenservice.nl

Algemene voorwaarden
Als u ervoor kiest om uw hond mee te geven aan Esther’s Hondenservice dan geeft u aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Waar gesproken wordt over Esthers wordt bedoeld Esther’s Hondenservice.

Rechten en plichten eigenaar hond

 • De eigenaar dient zelf een WA verzekering te hebben, hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
 • Als eigenaar blijft u voor de wet altijd zelf aansprakelijk voor uw dier (en).
 • De eigenaar van de hond (en) zorgt voor de jaarlijkse cocktail enting en kennelhoest. De eigenaar geeft hiervan een kopie aan Esthers Hondenservice.
 • De eigenaar van de hond (en) zorgt voor de preventieve behandeling tegen vlooien, teken en wormen.
 • De hond (en) moet de basiscommando’s kennen (‘hier’/’zit’).
 • De hond (en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.
 • De hond (en) moet los kunnen lopen.
 • Loopse teven mogen niet mee zolang ze loops zijn (3-4 weken). Hier zijn individuele wandelingen voor. Esthers is niet verantwoordelijk voor een eventuele dekking.
 • De eigenaar van de hond (en) accepteert, dat de hond (en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • De eigenaar van de hond (en) zorgt, dat de hond (en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn. Is de hond (en) dit niet dan wordt de wandeling wel in rekening gebracht.
 • De eigenaar van de hond (en) machtigt Esthers om op kosten van de eigenaar van de hond (en) medische zorg te verschaffen, indien Esthers dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal in overleg met de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond (en) gezocht worden.
 • De eigenaar van de hond (en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren gedaan te worden, anders worden de kosten van de wandeling in rekening gebracht.
 • Betaling van de wandeling gebeurt vooraf.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van een sleutelcontract dient dit getekend te worden voor de eerste wandeling plaats vindt en de sleutel dient dan ook overhandigd te worden.
 • Esthers is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
 • De hond (en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Esthers.
 • Esthers laat de hond de duur van de afgesproken tijd (en) uit.
 • Esthers is niet aan te merken als bezitter van de hond (en).
 • Esthers heeft het recht de hond (en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
 • Esthers laat de hond (en) uit op de afgesproken dagen van maandag t/m vrijdag. M.u.v. feestdagen en vakanties van Esthers, die uiterlijk 2 weken van te voren worden doorgegeven.
 • Esthers gaat op verantwoorde wijze met de hond (en) om.
 • Esthers is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond (en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond de schade heeft veroorzaakt worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
 • Esthers is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van schade aan derden en/of hond binnen en buiten de uitlaatgroep. Een WA verzekering voor de hond is verplicht.
 • Esthers is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond. Esthers zal de hond (en) zo droog en schoon mogelijk in de woning achterlaten, eventueel op een daarvoor aangewezen plek.
 • Esthers controleert bij afleveren van de hond (en) of deze genoeg water hebben.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) een dierenarts ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Esthers behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag. Hier kan dan eventueel van de individuele wandeling gebruik worden gemaakt.
 • Esthers behoudt zich het recht voor de hond (en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt dat de hond (en) een besmettelijke ziekte heeft.
 • Esthers behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond (en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
 • Esthers behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond (en) gedrag ontwikkelt, die de hond (en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.
 • Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Esthers zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Esthers behoudt zich het recht voor de wandeling te annuleren wanneer er sprake is van slechte weersomstandigheden waarbij het niet meer verantwoord is om veilig te wandelen en/of te rijden.
 • Esthers behoudt zich het recht voor de wandeling te annuleren wegens niet te voorziene omstandigheden, zoals ziekte van de opdrachtnemer of familieomstandigheden.
 • Esthers behoudt zich het recht voor om algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen.

Privacy

 • Esther’s Hondenservice vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van klanten en relaties zorgvuldig worden behandeld.
 • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afspraken voor uitlaten en om contact met u op te kunnen nemen.
 • Wij vragen: achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer, mobielnummer en email adres.
 • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u als klant voor uw hond (en) gebruik maakt van de uitlaatservice.
 • Wanneer uw huisdier 4 jaar achtereen niet meer mee gaat met de honden uitlaatservice worden uw gegevens uit het systeem verwijderd. De eigenaar van de hond (en) verklaart hierbij de Algemene voorwaarden te hebben gekregen, gelezen en begrepen.

De eigenaar van de hond (en) verklaart hierbij de Algemene voorwaarden te hebben gekregen, gelezen en begrepen.

Datum en plaats:

Naam eigenaar:

Naam hond (en):

Handtekening:

Handtekening Esther’s Hondenservice: